Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: 2020

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-331/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Banie Mazurskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Załączniki: