Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 rok.

Załączniki