Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Załączniki