Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Załączniki