Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie.

Załączniki