Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Banie Mazurskie położonych w obrębie Banie Mazurskie na rzecz Orange Polska S.A.

Załączniki