Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce o nr 95/233 stanowiącej własność Gminy Banie Mazurskie położonej w obrębie Banie Mazurskie.

Załączniki