Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 52/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie.

Załączniki