Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz użyczenia

Załączniki