Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki