Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki