Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki