Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 107/2022 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oraz dzierżawę

Załączniki