Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu

Załączniki